Situația statistică la nivelul parchetelor pentru anul 2021 privind unele infracțiuni contra libertății și integrităţii sexuale

Summary

↑ din 1887 de cauze soluționate privind infracţiunea de viol, 1397 au fost soluționate prin clasare, reprezentând 74% din numărul total de cauze soluționate

↑ din 691 de cauze soluționate privind infracţiunea de agresiune sexuală, 3 au fost soluționate prin renunţare la urmărirea penală și 520 prin clasare, acestea din urmă reprezentând 75%

↑ din 1991 de cauze soluționate privind infracţiunea de act sexual cu un minor, 285 au fost soluționate prin renunţare la urmărirea penală și 1196 prin clasare, reprezentând 60% din numărul total.

* 68% dintre cauzele înregistrate la nivelul parchetelor în 2021 privind infracţiunile de viol, agresiune sexuală și act sexual cu un minor au fost soluționate prin clasare.

* la finalul anului 2021 figurau ca nesoluționate 2382 de cauze privind infracţiunea de viol, 1250 de cauze privind infracţiunea de agresiune sexuală și 3539 de cauze privind infracţiunea de act sexual cu un minor.

O parte dintre activitățile de advocacy şi cercetare ale Centrului FILIA pentru siguranța femeilor şi fetelor sunt susţinute anul acesta de Ambasada Germaniei.

#VREMSAFIMÎNSIGURANȚĂ

Link material.

↑ din 1887 de cauze soluționate privind infracţiunea de viol, 1397 au fost soluționate prin clasare, reprezentând 74% din numărul total de cauze soluționate

↑ din 691 de cauze soluționate privind infracţiunea de agresiune sexuală, 3 au fost soluționate prin renunţare la urmărirea penală și 520 prin clasare, acestea din urmă reprezentând 75%

↑ din 1991 de cauze soluționate privind infracţiunea de act sexual cu un minor, 285 au fost soluționate prin renunţare la urmărirea penală și 1196 prin clasare, reprezentând 60% din numărul total.

  • 68% dintre cauzele înregistrate la nivelul parchetelor în 2021 privind infracţiunile de viol, agresiune sexuală și act sexual cu un minor au fost soluționate prin clasare.
  • la finalul anului 2021 figurau ca nesoluționate 2382 de cauze privind infracţiunea de viol, 1250 de cauze privind infracţiunea de agresiune sexuală și 3539 de cauze privind infracţiunea de act sexual cu un minor.

O parte dintre activitățile de advocacy şi cercetare ale Centrului FILIA pentru siguranța femeilor şi fetelor sunt susţinute anul acesta de Ambasada Germaniei.

Link material.