Activism

Prin activism ne propunem:

  • Creșterea sensibilizării și informării publicului cu privire la violența împotriva femeilor și fetelor
  • Creșterea sensibilizării și informării publicului cu privire la aspecte legate de sănătate reproductivă și drepturi sexuale
  • Responsabilizare a actorilor publici cu privire la drepturile femeilor