Viziune și Valori

VIZIUNE

Ne dorim o societate in care drepturile femeilor sunt respectate și care oferă șanse egale de afirmare atât bărbaților, cât și femeilor indiferent de etnie, statut economic, orientare sexuală, apartenență religioasă, etc.

Luptăm pentru o societate incluzivă, în care diferențele sunt valorificate și nu ierarhizate! Credem că lupta pentru o astfel de societate este una politică și credem în importanța revendicărilor politice ale drepturilor și libertăților femeilor.

Promovăm dialogul social și dialogul cu insituțiile statului și actori relevanți în domeniul egalității de gen, în vederea combaterii inegalităților de gen. În același timp, ne asumăm rolul de watchdog specific societății civile și credem că este important ca derapajele instituționale din domeniul egalității de gen să fie sancționate în mod public.

Viziunea și activitățile desfășurate sunt limitate de propriile noastre experiențe și poziții sociale. Ne asumăm acest lucru ca limită și încercăm să desfășurăm în permanență excerciții de reflexivitate asupra activităților noastre.

Credem în importanța lucrului împreună și solidarizării între noi. Încurajăm participarea voluntarelor și voluntarilor și implicarea lor în cadrul organizației, ca actori importanți în dezvoltarea FILIA. Ne dorim ca FILIA să reprezinte un spațiu de creștere, dezvoltare și lucru împreună pentru egalitatea de gen.

VALORI

EGALITATE

INCLUZIUNE

DIVERSITATE

REFLEXIVITATE

RESPECT

PARTICIPARE

TRANSPARENȚĂ

SOLIDARIZARE

DESCHIDERE

EXPERTIZĂ