Misiune

Suntem o organizație feministă care face auzite vocile femeilor prin lucru direct în comunități, activități de advocacy, activism și sensibilizare, studii și analize.

Credem în complementaritatea celor patru domenii principale de activitate, printr-o abordare intersecțională, care să țină cont de interesele și nevoile diverse ale femeilor, pentru promovarea egalității de gen și de șanse, precum și a valorilor feministe la nivelul întregii societăți.

Activism

Ne propunem: 

 • creșterea sensibilizării și informării publicului cu privire la violența împotriva femeilor și fetelor
 • creșterea sensibilizării și informării publicului cu privire la aspecte legate de sănătate reproductivă și drepturi sexuale

 • responsabilizarea actorilor publici cu privire la drepturile femeilor

Advocacy

Ne propunem:

 • îmbunătățirea cadrului legislativ cu privire la sănătate reproductivă și drepturi sexuale

 • implementarea corecta/ eficientă și îmbunătățirea politicilor publice pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor

 • îmbunătățirea cadrului legislativ privind echilibrul între muncă și viață privată

Lucru în comunitate

Ne propunem:

 • asigurarea accesului femeilor la servicii de sănătate de calitate
 • creșterea implicării civice a femeilor și tinerilor din comunitate
 • dezvoltarea unui mediu fără violență pentru femei și fete în comunitate
Studii și analize

Ne propunem:

 • crearea accesului pentru publicul larg la informații despre zonele de interes ale organizației

 • fundamentarea politicilor publice în zonele de interes ale organizației