Reclaiming power! Making politics work for womenCum arată datele privind infracțiunea de act sexual cu un minor în primele 6 luni din
2023.

⚠️ Existau pe rolul parchetelor 6.413 cauze privind infracțiunea de act sexual cu un minor (inclusiv cauzele cu autor necunoscut).

În această perioadă au fost soluționate 1.282 de cauze, deci 20% din numărul total de cauze de acest tip înregistrate pe rolul parchetelor:

  • 440 de cauze au fost soluționate prin trimitere în judecată (prin rechizitoriu)
  • 8 cauze au fost soluționate prin acorduri de recunoaștere a vinovăției
  • 98 de cauze prin renunțare la urmărirea penală
    736 de cauze prin clasare

Dintre cele 1.282 de cauze soluționate:

  • 385 de cauze soluționate până în 6 luni de la sesizare
  • 271 de cauze soluționate între 6 luni și 1 an de la sesizare
  • 603 cauze soluționate la peste un 1 an de la sesizare

❌ 23 de cauze au fost soluționate după împlinirea termenului de prescripțieCum arată datele privind infracțiunea de agresiune sexuală în primele 6 luni din 2023.

⚠️Existau pe rolul parchetelor 2.314 cauze privind infracțiunea de agresiune sexuală (inclusiv autor necunoscut).

În această perioadă au fost soluționate 454 de cauze, deci 17% din numărul total de cauze de acest tip înregistrate pe rolul parchetelor:

📍 104 au fost soluționate prin trimitere în judecată (prin rechizitoriu)

📍 6 prin renunțare la urmărirea penală

📍 344 prin clasare

Dintre cele 454 de cauze soluționate:

·      175 de cauze soluționate până în 6 luni de la sesizare

·      108 cauze soluționate între 6 luni și 1 an de la sesizare

·      154 de cauze soluționate la peste un 1 an de la sesizare

❌ 17 cauze au fost soluționate după împlinirea termenului de prescripție Legea nr. 211/2004: Asistența juridică gratuită se acordă, la cerere, mai multor categorii de victime printre care și persoanele asupra cărora a fost săvârșită o infracțiune de viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor, corupere sexuală a minorilor.

 Am solicitat date de la Ministerul Justiției pentru a înțelege câte cereri pentru asistență juridică gratuită au fost înregistrate în 2022. Pentru a obține aceste date, Ministerul Justiției a solicitat celor 15 Curți de Apel informații despre cererile de asistență juridică înregistrate la nivelul tribunalelor din circumscripția lor.

 9 din 15 Curți de Apel au transmis date privind numărul cererilor de asistență juridică gratuită înregistrate la nivelul instanțelor în cursul anului 2022: C.A. Alba Iulia, C.A Pitești, C.A. Bacău, C.A. Oradea, C.A. Cluj, C.A. Constanța, C.A. Craiova, C.A Târgu Mureș, C.A. Ploiești.

 Pentru 6 Curți de Apel ”nu a fost identificată o evidență a cererilor privind acordarea de asistență juridică gratuită defalcată în funcție de tipurile de infracțiuni solicitate”.

 Cel mai multe cereri au fost înregistrate la nivelul C.A Ploiești (82 de cereri pentru toate cele patru tipuri de infracțiuni, dintre acestea 51 de cereri de asistență juridică gratuită pentru infracțiunea de act sexual cu un minor).

Situația statistică a cererilor de asistență juridică gratuită, defalcată pe tipuri de infracțiuni și Curți de Apel, în raport cu numărul cauzelor de soluționat la nivelul parchetelor pentru aceleași tipuri de infracțiuni poate fi accesată mai jos.


Vezi datele aici

Acest proiect este sprijinit financiar de Ambasada Regatului Țărilor de Jos


Facebook-f


Instagram