Barometru de Gen. România 2018

Barometrul de Gen. România 2018 apare la o distanță de aproape două decenii față de ultimul studiu de acest tip realizat în România, într‐un context social și politic în care studiile de gen și teoriile feministe se lovesc de un puternic curent retrograd. Studiul dezvăluie atitudinile și percepțiile oamenilor cu privire la egalitatea de gen, relațiile dintre femei și bărbați, participarea femeilor și a bărbaților în spațiul public, roluri de gen, dar și cu privire la teme de actualitate precum introducerea educației sexuale în școli sau hărțuirea în spațiul public. Datele colectate în cadrul cercetării oferă o imagine mai clară cu privire la inegalitățile dintre femei și bărbați și a problemelor diverse cu care se confruntă femeile în funcție de vârstă, etnie, nivel de trai sau educație și au rolul de a fundamenta politici publice sensibile la problema‐ tica de gen.

Generații diferite de feministe au contribuit la modelarea direcțiilor de cercetare și a întrebărilor ce au fost incluse în instrumentul de cercetare pentru realizarea Barometrului de Gen. Cercetătoare care au început să dezvolte cunoașterea feministă încă din perioada de tranziție, feministe formate ca urmare a studiilor de gen dezvoltate după anii 2000, activiste pentru drepturile femeilor implicate civic în ultimii ani au lucrat împreună pentru dezvoltarea acestui studiu. Barometrul de Gen. România 2018 nu ar fi fost posibil fără partenerii noștri, Asociația Centrul de Suport și Formare pentru Dezvoltarea unei Societăți Echitabile și fără colaborarea cu IMAS – Marketing și Sondaje pentru realizarea cercetării, cărora le mulțumim pentru profesionalism și implicare.

Mulțumim tuturor celor care aleg să lupte în fiecare zi pentru o lume în care toate fetele și femeile să trăiască în siguranță și să aibă șanse egale pentru o viață așa cum și‐o doresc și să viseze fără limite patriarhale.

ANDREEA BRAGĂ, Directoare Executivă Centrul FILIA

Barometru de Gen. România 2018

Baza de date.sav

Chestionar Barometru de Gen

Gender Barometer. Romania 2018 – Introductive Study

Barometre du Genre. Roumanie 2018 – Étude introductive