Istoric

Asociaţia “Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen – FILIA” a fost creată în anul 2000 cu scopul de a dezvolta studiile de gen la nivel academic, astfel încât acestea să contribuie, prin expertiză şi autoritate epistemică, la strategiile de emancipare în societatea românescă. Asociația s-a înființat cu sprijinul Fundației pentru o Societate Deschisă – România, prin Programul pentru Femei – Gender Awareness.

FILIA a sprijinit dezvoltarea Masteratului Studii de Gen, care, în conformitate cu specificul Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul SNSPA, şi-a schimbat denumirea în Masterat de Gen şi Politici Publice. Organizația s-a adresat în principal studenţilor şi cadrelor didactice de la Masteratul de Studii de Gen, permiţând schimburi de informaţii şi expertiză în cadrul comunităţii academice româneşti, precum şi cu ONG-uri, parteneri guvernamentali, media.