Scrisoare deschisă: Cerem M.A.I. multă transparență despre violență

Către: Ministerul Afacerilor Interne
În atenția domnului Cătălin Predoiu, Ministrul Afacerilor Interne,

Scrisoare deschisă

Cerem M.A.I. multă transparență despre violență

Stimate domnule Ministru,


Cele 33 organizații neguvernamentale, semnatare ale prezentei scrisori deschise, vă
solicită mai multă transparență cu privire la datele statistice privind violența împotriva
femeilor și violența de gen, în acord cu prevederile Convenției de la Istanbul și cu
recomandările grupului GREVIO pentru România.


În ultimii 14 ani Centrul FILIA, prin reprezentantele sale, a solicitat Inspectoratului General al
Poliției Române date statistice despre violența împotriva femeilor și violența de gen, în baza
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Aceste date au fost incluse
în rapoarte de cercetare și monitorizare care au stat la baza fundamentării politicilor publice și
proiectelor de lege pentru siguranța femeilor, cât și pentru contribuții către organizații
internaționale precum Organizația Națiunilor Unite și Departamentul pentru Executarea
Hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului a Consiliului Europei.


Anul acesta am întâmpinat un refuz privind comunicarea situației statistice din domeniul
violenței împotriva femeilor pentru fiecare județ în parte, Centrul de Informare și Relații
Publice din cadrul IGPR motivând că ”informațiile nu se regăsesc în datele statistice
disponibile la nivelul direcției noastre și nu există posibilitatea extragerii acestora.”


Acest răspuns contrazice datele furnizate de IGPR în anii anteriori, pentru fiecare județ în parte,
despre faptele penale din sfera violenței domestice, despre victime, autori, relația dintre victimă
și autor și despre ordinele de protecție. Pornind de la acest refuz, ne întrebăm dacă în prezent
IGPR nu mai știe cu adevărat care este situația violenței împotriva femeilor pentru fiecare
județ în parte sau deține aceste date, însă nu dorește să le comunice.


La nivelul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) funcționează Direcția Cazier
Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, printre principalele sale atribuții fiind și faptul că:

● Centralizează şi furnizează date statistice privind activităţile desfăşurate de unităţile de
poliţie, în scopul cuantificării şi evaluării rezultatelor obţinute de către acestea;
● Furnizează, la cerere, cu respectarea normelor legale şi procedurilor de lucru în vigoare,
datele şi informaţiile deţinute, unităţilor de poliţie, altor unităţi ale Ministerului Afacerilor
Interne, precum şi instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională
şi justiţie, persoanelor fizice şi juridice;


Considerăm de interes public ca cetățenii să cunoască starea de fapt despre intervenția poliției
în cazurile de violență împotriva femeilor atât la nivel național, cât și pentru fiecare județ. Aceste
date sunt esențiale pentru a putea identifica provocările întâlnite de victime în raportarea
faptelor penale din sfera violenței domestice și violenței sexuale. Totodată, sunt date esențiale
pentru a înțelege dinamica existentă între serviciile destinate victimelor adulte ale violenței
domestice pentru fiecare județ în parte, finanțate pe plan local și numărul de plângeri
înregistrate la poliție.


În context, ne arătăm îngrijorarea cu privire la posibila încălcare de către structurile M.A.I. a
prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Analizând
atribuțiile Direcției Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, concluzia logică este că, la
nivel central, datele solicitate există și este foarte ușor să fie extrase din baza de date. Același
lucru reiese și din faptul că anii trecuți am primit acest tip de informații de la IGPR. Refuzăm să
credem că, în anul 2024, unul dintre cele mai mari și mai bine finanțate Ministere nu are
implementate sisteme informatice adecvate. Astfel, trimiterea la instituțiile subordonate
reprezintă o formă mascată de refuz nejustificat de a aplica legea, o practică deosebit de
îngrijorătoare. Este inacceptabil să ascundem realitatea violenței împotriva femeilor sub preșul
unei presupuse lipse de informații!


Ne adresăm dumneavoastră, domnule Ministru, având încredere că pentru siguranța femeilor și
fetelor, veți aduce mai multă transparență în ceea ce privește datele statistice înregistrate la
nivelul IGPR. O problemă structurală a societății românești, care de prea multe ori rămâne
ascunsă și neraportată, nu poate rămâne ascunsă și în rândul instituțiilor statului.
Pentru a discuta aspectele sesizate în această scrisoare, vă solicităm public o audiență, la care
să participe și reprezentanții direcțiilor implicate.


Scrisoarea deschisă este susținută de Rețeaua VIF – Rețeaua pentru prevenirea și combaterea
violenței împotriva femeilor și de Coaliția pentru Egalitate de Gen.
Organizații semnatare:

 1. Centrul FILIA
 2. Asociația Centrul pentru Inovare Publică
 3. CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică
 4. Asociația CIVICA
 5. FDSC – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
 6. ActiveWatch
 7. Asociația SEXUL vs BARZA
 8. Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE
 9. Asociaţia pentru Libertate şi Egalitate de Gen (A.L.E.G.)
 10. Societatea de Analize Feministe AnA
 11. Asociaţia Front
 12. Asociaţia E-Romnja (The Association for Promoting Roma Women’s Rights)
 13. Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului (ACTEDO)
 14. Centrul de Studii in Idei Politice (CeSIP)
 15. Asociația Plural
 16. Societatea de Educatie Contraceptiva si Sexuala (SECS)
 17. Asociația Iele-Sânziene
 18. Asociația Moașelor Independente
 19. Asociația A.R.T. Fusion
 20. Asociația GRADO
 21. Asociația Transcena
 22. Fundația Sensiblu
 23. Asociația Femeilor împotriva Violenței – Artemis
 24. Asociația ANAIS
 25. Centrul de Mediere și Securitate Comunitară – CMSC
 26. Asociația Pas Alternativ
 27. Institutul Est European pentru Sănătatea Reproducerii
 28. Asociația V.I.S. Constanța
 29. Asociția SPICC
 30. Asociația Femeilor Universitare
 31. Asociația Business Professional Women – România
 32. Asociația Psihosfera
 33. Asociația Szentkereszty Stephanie Egyesület