Scrisoare deschisă: Democrație și grija zilnică: Politici pentru mame, depășind 8 martie

București, 8 martie 2024


Stimați domni, stimată doamnă,


Cu ocazia zilei de 8 martie, apelăm la angajamentul dumneavoastră ferm, în calitate de
președinți ai partidelor democratie din România pentru promovarea egalității de gen și a
drepturilor femeilor în societatea noastră,
angajament susținut cu ocazia lansării studiului
Centrului FILIA “Grija pentru democrație: Interesele politice alte femeilor în 2024”.


Dincolo de demnitățile publice ocupate, calitățile dvs. de președinți de partide politice vă conferă
legitimitatea și mai ales instrumentele necesare de a influența decisiv politicile publice legate de
situația femeilor din România.


82% dintre femei consideră că statul sprijină în mică și foarte mică măsură familiile
cu copii. Este timpul să vedem politici coerente de sprijinire a familiilor cu copii, care
să adreseze inegalitățile de gen de care se lovesc cele mai multe dintre mame.


În România, 39% dintre femei au copii minori. Construirea de creșe și grădinițe este cea mai
susținută măsură pentru creșterea natalității de către femeile din România (66%). Cercetările
indică faptul că mamele se confruntă cu discriminare pe piața muncii și în contextul economic
actual, iar penalitățile asociate cu creșterea copiilor devin principala cauză a inegalității de gen.

Multe dintre mamele din comunități rurale sunt împovărate de munci de îngrijire făcute în
condiții dificile ca urmare a lipsei accesului la apă curentă sau electricitate, în contextul unor
resurse limitate, fiind împinse către munci precare și nesigure pentru a asigura hrana de zi cu zi
a copiilor. Sunt încă multe mame care se lovesc de rasism sau clasism în interacțiunea cu
sistemul de sănătate, atunci când ajung la doctor pentru copiii lor. Lipsa accesibilizării spațiului
public și a transportului public pentru cărucioare în cazul copiilor mici ne arată cât de puțin sunt
incluse nevoile diverse ale mamelor în polticile locale. Multe dintre mame se tem pentru
siguranța copiilor lor în școli și licee, fiind tot mai multe agresiuni sexuale care ies la lumină.

România înregistează rate mai scăzute de participare în ceea ce privește îngrijirea
formală a copiilor de 5 ori mai mică decât media UE pentru copiii sub 3 ani. Cele mai
recente date ale Eurostat au indicat că România se număra printre țările UE cu rate mai
scăzute de oferire a îngrijirii pentru copiii mici, în special pentru aceia aflați în risc de
sărăcie sau excluziune socială.


Creșterea numărului de creșe și grădinițe, pregătirea și angajarea personalului de
îngrijire, prevenirea și combaterea discriminării mamelor în accesul pe piața muncii sau
la reîntoarcerea la locul de muncă, în accesul la servicii de sănătate și accelerarea
adoptării legislației relevante, inclusiv extinderea accesului la servicii de îngrijire în
sectorul privat sunt câteva dintre măsurile absolut necesare pentru sprijinirea mamelor
cu copii de vârste mici și, implicit a familiilor.


Implementarea acestor politici nu numai că răspunde unor necesități imediate dar și aliniază
România cu obiectivele strategice europene, care includ politici care să sprijine familiile, să
promoveze egalitatea de gen și să contribuie la creșterea economică. Obiectivele vizează în
mod specific ca statele membre să asigure îngrijirea copiilor pentru cel puțin 90% dintre copiii
cu vârsta între trei ani și vârsta școlarizării obligatorii și pentru cel puțin 33% dintre copiii sub trei
ani.


Egalitatea de gen nu este doar un ideal de aspirat, ci o necesitate fundamentală pentru
progresul și bunăstarea societății noastre. Egalitatea înseamnă oferirea de oportunități
echitabile tuturor, indiferent de gen, și eliminarea barierelor care împiedică indivizii să își atingă
potențialul. În contextul mamelor, acest lucru înseamnă a asigura accesul la resurse și sprijin
care să le permită să combine cu succes responsabilitățile parentale cu cele profesionale și
personale.


8 Martie ne reamintește că lupta pentru egalitatea de gen și drepturile femeilor este continuă și
că fiecare dintre noi are un rol de jucat în promovarea unei societăți mai drepte și incluzive.
În această zi cerem partidelor democratice să includă în programele electorale acțiuni
concrete care să sprijine și să avanseze drepturile tuturor femeilor, inclusiv ale mamelor,
în societatea noastră.

Cu stimă,


Andreea Rusu
Directoare Executivă Centrul FILIA

Scrisoarea în format PDF.