O nouă abordare a egalității de gen în politicile publice

Asociația Centrul de Suport și Formare pentru Dezvoltarea unei Societăți Echitabile (Cenform) și Asociația „Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de gen: Filia”au început în data de 27.06.2018 implementarea proiectului „EGAL – Dialog civic si advocacy pentru politici publice sensibile la egalitatea de gen, cod 110795” cofinanțat din FSE prin POCA 2014-2020. 

Prin implementarea acestui proiect, cei doi parteneri vor aduce o nouă abordarea a egalității de gen și șanse în elaborarea politicilor publice, o integrare a acesteia pe toate planurile socio-economice astfel încât să se asigure dimensiunea transversală a principiului egalității în toate acțiunile guvernamentale.

Proiectul își propune să dezvolte capacitatea ONG-urilor de a formula și a propune politici publice sensibile la egalitatea de gen și egalitatea de șanse prin formarea a 160 de persoane din ONG-uri din domeniul egalității de șanse si de gen, drepturile omului și tineret, prin facilitarea accesului acestora la cunoaștere privind inegalitățile de gen și privind mecanismele de dialog civic și sprijin pentru advocacy și prin desfășurarea unei campanii de dialog civic și advocacy pentru politici privind egalitatea de gen la nivel național pe parcursul a 16 luni.

Grupul țintă al proiectului este format din 210 persoane, reprezentanți ai ONG-urilor (180 de persoane) și personal din autoritățile și instituțiile publice (personal de conducere și de execuție – 30 de persoane).

Grupul țintă format atât din reprezentanți ai ONG-urilor cât și personal din autoritățile și instituțiile publice asigură un mix reprezentativ și eficient pentru atingerea rezultatelor asumate:

  • Creșterea capacității a 80 de ONG-uri și 160 de reprezentanți ai acestora de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în sfera lor de interes (egalitate de șanse și gen, nediscriminare, tineret) prin livrarea a 4 cursuri specifice (management organizațional și financiar, inegalitățile de gen și șanse, dialog civic și advocacy),
  • Elaborarea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice sensibile la egalitatea de gen inițiate de Guvern și acceptarea sa de către o instituție publică relevantă, capabilă să transpună propunerea în legislația națională.

Proiectul are o perioadă de implementare de 16 luni începând cu 27 iunie 2018. Valoarea totală a proiectului este de 994.495,15 lei din care contribuția liderului și partenerului este de 19.889,90 lei, iar asistența financiară nerambursabilă este de 974.605,25 lei.

Comunicatul de presă poate fi descărcati AICI.

Cătălin Mihăescu – Manager de proiect

Tel: 0726.013.222

E-mail : catalin.mihaescu@cenform.ro

Contact presă:

Alina Gabriela Popescu – Expert PR

Tel: 0745.827.584

E-mail: alinagabriela.popescu@cenform.ro