COMUNICAT DE PRESĂ

 Investim în dezvoltare durabilă 

Sănătatea femeilor din regiunea Sud-Muntenia este acum în atenția specialiștilor prin SCCUT 

”SCCUT-Screening pentru Cancerul de Col Uterin și tratament precoce” este proiectul derulat de Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” București (INSMC) în parteneriat cu organizațiile nonguvernamentale, Asociația „Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii De Gen – FILIA”, Fundația „Renașterea Pentru Educație, Sănătate și Cultură”, Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN. 

Scopul principal este promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, prin creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sănătate și servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening) diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin pentru 170.001 de femei din regiunea Sud-Muntenia, dintre care minim 50% aparțin grupurilor vulnerabile. 

 Astfel, în perioada august 2020 – noiembrie 2023, se vor derula activități dedicate femeilor cu vârsta cuprinsă între 24 și 64 de ani, din regiunea Sud-Muntenia, atât din mediul rural cât și cel urban, in vederea depistarii leziunilor precursorii ale cancerului de col uterin. 

Ne dorim prevenirea și stoparea bolii, încă din faze incipiente, astfel că am prevăzut în cadrul acțiunilor din proiect derularea unei campanii ample de informare și conștientizare a grupului țintă, prin care să invităm femeile, în numar cât mai mare, asigurate și neasigurate, să acceseze serviciile gratuite de screening, în vederea identificării precoce a leziunilor precanceroase de col uterin, diagnosticarea și tratarea incipientă a bolii. 

În România, la nivelul regiunii Sud-Muntenia, conform datelor INSP-CNSISP/INS, distribuția incidenței cancerului de col uterin (CCU) la nivel județean în 2017/2018 arată astfel: Argeș-27,1/100000, Prahova-35,6/100000, Dâmbovița-23,2/100000,Teleorman-43,7/100000, Giurgiu-33,5/100000, Călărați-38,3/100000. Deși CCU este în principal un cancer al femeilor active 

(incidența cea mai ridicată fiind la grupa de vârstă 55-59 ani), mortalitatea evitabilă reprezintă o componentă importantă în totalul cazurilor de deces prin CCU. Anual se pierd în medie 2.6 ani/100000 femei. Județele din regiunea Sud-Muntenia cu cea mai mare concentrare de ani potențiali de viață pierduți din cauza decesului prematur prin CCU sunt în Călărași – 4,5 ani, Teleorman-3,5 ani, Argeș-3,0 ani. Astfel, în vederea depistării precoce a CCU specialiștii se orientează în aplicarea screeningului CCU în rândul populației feminine cu vârsta cuprinsă între 24-64 ani, ceea ce ajută la prevenția, depistarea, diagnosticarea precoce și tratarea leziunilor precanceroase evidențiate la nivelul colului, contribuind astfel la menținerea stării de sănătate, reducerea îmbolnăvirilor și mortalității în regiunea de implementare a proiectului. 

Sunt previzionate rezultate importante cantitativ și calitativ, la nivelul regiunii, care vor aduce schimbări atât în creșterea speranței de viață și a calității vieții femeilor din grupul țintă, cât și în îmbunătățirea intervențiilor medicale, cu un impact pe termen lung. Ne propunem în cardul parteneriatului următoarele ținte: 

– 170.001 persoane identificate și sprijinite în vederea participării la screeningul primar prin testare HPV/ Babeș Papanicolau din regiunea Sud Muntenia prin elaborarea și aplicarea metodologiei de recrutare a grupului țintă și referire la screening; 

– 170.001 de femei din grupele de vârstă 24-29 ani și 30-64 ani, care vor beneficia de screen-

ing CCU primar, prin testare Babeș Papanicolau și testare HPV în vederea depistării leziunilor precursorii ale cancerului de col uterin; 

– 3.600 de femei vor beneficia de trimitere la specialist pentru investigații specifice; 

– Oferirea serviciilor medicale (diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin, colposcopie, examen citologic cervico-vaginal Babeș Papanicolau, tratament excizional sau ablativ al leziunilor precanceroase ale colului uterin) pentru femeile neasigurate depistate pozitiv prin examen citologic estimate la un procent de 16 % din totalul femeilor cu diagnostic citologic pozitiv; 

– 3.000 de femei sprijinite social, psihologic și logistic, prin elaborarea și aplicarea unor planuri de intervenție personalizate; 

– Înființarea unui centru de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin înființat în beneficiul femeilor și funcțional la nivelul regiunii Sud-Muntenia. 

Ca factor inovator, în cadrul proiectului SCCUT partenerii implicați vor avea o abordare multidisciplinară de acțiune, organizare ca rețea de intervenție, centrată pe pacientele aflat 

la risc crescut, răspunzând nevoilor medicale, dar și oferirea sprijinului psihologic și asistarea în parcursul de vindecare. 

Datele statistice obținute în urma implementării proiectului, precum elaborarea bazelor de date ale screeningului, a metodologiei de intervenție, întocmirea rapoartelor de date ale stării de sănătate a populației feminine, precum și alte instrumente elaborate, vor pune bazele conceperii de politici de sănătate și proceduri clinice, implicând creșterea capacității programului și asigurarea calității serviciilor precum și dezvoltarea acestora, beneficiile având un impact pe termen lung. 

Valoare totală a proiectului este de 50.239.530,81 lei, din care valoarea nerambursabila din FSE este de 42.703.601,19 lei. 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020] 

MANAGER 

PROF. DR. NICOLAE SUCIU 

Comunicatul poate fi accesat aici:

https://centrulfilia.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/0.pdf