Anunț selecție grupuri civice/organizații cetățenești

Vă invităm să participați la procesul de selecție a 2 grupuri civice sau organizații cetățenești din județul Argeș care doresc să se implice în deciziile publice pentru binele comunității. Ne concentrăm pe consolidarea solidarității între femei, creșterea participării civice și dezvoltarea unei strategii de advocacy pentru a rezolva problemele locale.

Dacă reprezinți un astfel de grup sau organizație și sunteți hotărâți/hotărâte să luptați pentru îmbunătățirea comunității, te invităm să completezi formularul de înscriere până pe data de 10 noiembrie 2023, furnizând informații precum adresa, data înființării și experiența voastră în colaborarea cu grupurile. Avem ca cerință obligatorie o experiență practică de minim 5 ani în lucrul cu grupurile de inițiativă din comunitățile dezavantajate, preferabil cu accent pe colaborarea cu grupuri informale de femei.

Ce se întâmplă după selectarea grupului? Organizația/grupul va coordona activități de organizare comunitară pe teme ce afectează diferit femeile și bărbații. Inițial, se va evalua impactul proiectului prin aplicarea unui chestionar la început și la final pentru a monitoriza evoluția grupului. Apoi, vor fi organizate întâlniri cu scopul de a consolida legăturile dintre membri și de a dezvolta încrederea în rândul acestora. În paralel, se vor identifica problemele de la nivel local și se vor dezbate posibile soluții. Organizația va sprijini, de asemenea, organizarea a 5 traininguri pentru fiecare grup de inițiativă civică pe o perioadă de 5 luni, cu scopul de a crește conștientizarea femeilor cu privire la funcționarea democrației și la drepturile lor, urmărind progresul în cadrul întâlnirilor separate cu fiecare grup. Mai târziu, vor fi selectate câte 5 femei din fiecare grup pentru a participa la o planificare strategică organizată de Centrul FILIA, în cadrul căreia fiecare grup va identifica o problemă prioritară și își va crea un plan de advocacy. Pe parcursul ultimelor 4 luni ale proiectului, organizația va susține grupurile locale de inițiativă în implementarea a cel puțin 5 acțiuni de advocacy în fiecare comunitate (participarea la întâlniri ale consiliului local și monitorizarea activității acestuia, acțiuni publice, evenimente comunitare, inițierea de petiții și/sau scrisori deschise ș.a.).

Perioada desfășurării activităților este noiembrie 2023 – octombrie 2024, sub coordonarea Centrului FILIA. Pentru întrebări sau clarificări suplimentare, vă rugăm să ne contactați la office@centrulfilia.ro