ÎNAPOI
Despre proiect

Despre viogen

Proiectul “VioGen – RoJust” – acțiune strategică în scopul implementării efective a standardelor Consiliului Europei privind drepturile omului este implementat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de Promotor al proiectului, în parteneriat cu: Centrul FILIA, Asociația TRANSCENA, Asociația ANAIS și Asociația GRADO, începând cu luna decembrie 2021. Proiectul beneficiază de un grant în valoare de aproximativ 732 de mii de euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Obiectivele specifice

  • Obiectivul specific 1 : Asigurarea unei mai bune implementări/ executări la nivel național a deciziilor formulate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg în domeniul abuzului, violenței domestice și violenței de gen.
  • Obiectivul specific 2: Asigurarea unei mai bune implementări a recomandărilor de țară formulate de alte instituții și grupuri de lucru ale Consiliului Europei, în domeniul abuzului, violenței domestice și violenței de gen.
  • Obiectivul specific 3: Creșterea gradului de conștientizare și sensibilizare cu privire la violența de gen, prin realizarea unor campanii naționale în rândul specialiștilor din domeniul judiciar, a publicului larg și a tinerilor din categoria de vârstă 15-19 ani.

Context

Proiectul contribuie la reducerea disparităților dintre România și alte țări europene privind realizarea actul de justiție și alinierea la obligațiile asumate de către țara noastră prin ratificarea CEDO, Convenției de la Istanbul, Convenția de la Lanzarote și CEDAW. Proiectul are în vedere hotărârile pronunțate de-a lungul timpului de către CEDO în domeniul abuzului, VD și VG în cauzele: E.M. contra României, E.B.contra României, Buturugă contra României,D.M.D. contra României, Bălșan contra României.

În cadrul raportului privind România se subliniază necesitatea ca autoritățile române să intensifice eforturile de combatere a violenței de gen și promovare a „toleranței zero” față de VD, așa cum este prevăzut în Strategia națională, prin desfășurarea de programe de educare și sensibilizare în școli, prin campanii media și prin dezvoltarea în continuare a competențelor profesionale ale tuturor celor implicați în combaterea violenței de gen. Comisarul a solicitat autorităților să pună în aplicare în mod eficient legislația existentă și să demonstreze un angajament mai puternic în protejarea femeilor împotriva violenței, printre care îmbunătățirea accesului la justiție a victimelor, inclusiv prin consolidarea capacității profesioniștilor din domeniu.

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”

Pentru informații suplimentare despre proiect, vă rugăm să accesați www.eeagrants.ro și www.frds.ro.

Activități

  • A1 Crearea, dezvoltarea și promovarea la nivel regional/multi-regional/național a unor mecanisme de protecție a drepturilor persoanelor vulnerabile și a unor măsuri pentru combaterea discriminării și/sau pentru promovarea drepturilor omului, pilotate la nivel național, cu accent pe victime ale discriminării pe criteriul de sex și ale violenței domestice sau violenței de gen;
  • A2 Inițierea și promovarea unui program de instruire/formare profesională inițială și continuă a judecătorilor, avocaților, procurorilor și polițiștilor în ceea ce privește implementarea documentelor internaționale cu privire la drepturile omului ratificate de către România (CEDO, CEDAW, Convenția de la Istanbul, Convenția de la Lanzarote) și evitarea viciilor de procedură care au determinat pronunțarea de către CEDO a unor Hotărâri prin care România a fost condamnată la plata unor sume cu titlu de despăgubire;
  • A3 Realizarea unei campanii naționale de informare și conștientizare a opiniei publice și a profesioniștilor din domeniul judiciar și din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și a violenței de gen cu privire la respectarea drepturilor victimelor, evitarea revictimizării și nediscriminare;
  • A4 Realizarea unei platforme online ca punct resursă de informare a opiniei publice, cu segment dedicat profesioniștilor din domeniu: judecători, procurori, avocați, polițiști și componentă dedicată sesizării unor abuzuri din sistemul judiciar (poliție, parchete, instanțe de judecată) și asigurării consilierii/îndrumării persoanelor vulnerabile) cu privire la apărarea drepturilor lor și modalitățile de sesizare ale autorităților competente
  • A5 Organizarea unei Caravane juridice virtuale VioGen RoJust, la nivel național, în scopul creșterii capacității instituțiilor naționale de a transpune în practică recomandările rezultate din hotărârile CEDO și alte recomandări de țară specifice;
  • A6 Realizarea unor activități de advocacy care să permită crearea unor mecanisme eficiente de comunicare între diferiți actori instituționali cu responsabilități în procesul de implementare a deciziilor și recomandărilor de țară pe tema abuzului, violenței domestice și violenței de gen;
  • A7 Elaborarea unui Studiu privind jurisprudența CEDO relevantă pentru profesioniștii din domeniul judiciar și exemplele de bună practică

Norway FRDS
Norway FRDS
filia transcena anais grado

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE și/sau Norvegiene 2014-2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

PARTENERI

filia transcena anais grado