TRUST: Tineri Responsabili pentru Universități Sigure și Echitabile

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Cazurile sesizate la CEMU

‼️ Despre hărțuirea sexuală în universități

Consiliul de Etică și Management Universitar (CEMU) este organismul consultativ al Ministerului Educației care monitorizează și sancționează încălcările normelor de etică în activitatea didactică și academică și ale legislației universitare.

În cadrul raportului de cercetare, am cerut de la CEMU, pe baza legii 544 privind accesul la informații de interes public, situația statistică privind sesizările referitoare la hărțuire sexuală și/sau discriminare din ultimii 5 ani universitari.

Astfel, am aflat că în 5 ani CEMU a oferit soluții sau soluționează în prezent ⚠️ 5 sesizări:

❗️1 sesizare cu privire la hărțuire sexuală – respinsă
❗️1 sesizare cu privire la egalitatea de șanse între femei și bărbați – respinsă
❗️3 sesizări care au vizat aspecte discriminatorii – 2 respinse și una în curs de soluționare

O altă instituție responsabilă pentru asigurarea calității educației este ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior). ARACIS are rolul de a atesta instituțiile de învățământ superior și de a-i propune Ministerului Educației strategii și politici de permanentă ameliorare a calității învățământului superior.

Am analizat 170 de rapoarte de evaluare instituțională din cadrul ARACIS, pe perioada 2009 – 2022, pentru 85 de universități:

❗️noțiunea hărțuirii, la nivel general, se găsește în 11 rapoarte dintre cele 170 (6,47%)
❗️hărțuirea sexuală a fost menționată în doar 7 rapoarte ale studenților (4,11%)

⚠️ Un număr mic de cazuri sesizate nu înseamnă că hărțuirea sexuală nu există în universități. Aceste date reflectă modul în care universitățile eșuează în reglementarea fenomenului și în încurajarea studentelor și studenților în a sesiza comportamentele de abuz și hărțuire.

❗️doar studenții au oferit recomandări în acest sens, mai exact 5 recomandări în domeniul discriminării și 3 în domeniul hărțuirii
_____________________________
Proiectul „TRUST: Tineri responsabili pentru Universități Sigure și Echitabile” este derulat de Centrul FILIA în parteneriat cu ANOSR și Universitatea din Pitești și beneficiază de finanțare prin Active Citizens Fund – Romania de către Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestei postări nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

#haide#ActiveCitizensFund#activecitizens#EEAandNorwayGrants#acfromania