ACCESS: Advocacy, Capacitare și Consolidare pentru Egalitate în Sănătate și Siguranță

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Masa rotundă- Acces la Sănătate 9 martie

Pe 9 Martie colegele noastre Adela Alexandru și Adina Păun au organizat o nouă masă rotundă în cadrul proiectului „ACCESS – Advocacy, Capacitare, Consolidare pentru Egalitate în Sănătate și Siguranță” la Muzeul Județean Argeș.

Întâlnirea, facilitată de colegele noastre, a reunit actori importanți la nivel local precum asistente sociale, mediatoare sanitare și asistente medicale comunitare din cele 3 comune partenere: Bughea de Jos, Valea Mare Pravat și Aninoasa, și reprezentate ale DGASPC Arges.

Împreună au trasat o hartă a nevoilor și au elaborat soluții pentru îmbunătățirea accesului fetelor și femeilor la servicii de sănătate maternală, planificare familială si screening pentru cancer.