ACCESS: Advocacy, Capacitare și Consolidare pentru Egalitate în Sănătate și Siguranță

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Masa rotundă- Acces la Siguranță 3 martie

Colegele noastre, Adela Alexandru și Andreea Bragă au organizat pe 3 martie o nouă masă rotundă în cadrul proiectului „ACCESS – Advocacy, Capacitare, Consolidare pentru Egalitate în Sănătate și Siguranță” de data aceasta cu membri DGASPC, IPJ Argeș și reprezentanți din comunele Bughea de Jos și Aninoasa.

Printre problemele semnalate aceștia se numără existența unui singur centru de primire a victimelor (8 locuri) în tot județul și ineficiența instrumentelor legale de apărare (ordinul de protecție și ordinul de protecție provizoriu) în lipsa unei intervenții coordonate a autorităților.

Lucrăm îndeaproape cu autoritățile locale în vederea identificării și implicării funcționarilor publici, liderilor și membrilor activi din comunități și altor actori relevanți la nivel local în vederea consolidării sprijinului primit de victimele violenței domestice.