Barometrul privind violența de gen in România

Centrul FILIA a lansat cu sprijinul Ambasadei Republicii Federale Germania Barometrul Violenței de Gen. Violența împotriva femeilor în România: reprezentări, percepții. Studiul surprinde atitudinile și percepțiile românilor referitoare la violența împotriva femeilor, gradul de toleranță a violenței în societate, nivelul încrederii în autoritățile responsabile, cât și obstacolele existente pentru victimele violenței de gen.

Datele din barometru ne arată că românii dezaprobă într-o măsură mai mare violența împotriva femeilor față de acum 20 de ani. Cu toate acestea, există în continuare un grad mare de acceptare a anumitor forme de violență împotriva femeilor:

  • 1 din 4 respondenți consideră acceptabil ca bărbatul să nu-și lase partenera să-și folosească banii cum dorește
  • 1 din 4 respondenți acceptă fără probleme ideea că o femeie nu poate ieși în oraș neînsoțită de partener
  • 23% dintre români consideră acceptabil ca unei femei să i se interzică de către partener să aibă un grup de prieteni/prietene
  • 19% dintre respondenți consideră deloc sau puțin grav faptul că o femeie este violată după ce a acceptat să meargă acasă la un bărbat, iar 12% dacă o femeie îmbrăcată provocator este violată.
  • În ceea ce privește motivele pentru care femeile victime ale violenței nu apelează la autorități, 96% dintre respondenți consideră că acestea se tem pentru viața lor și/sau a copiilor, 86% dintre respondenți indică drept motiv al neraportării faptul că femeile victime ale violenței nu cred că autoritățile le pot proteja și 85% dintre respondenți sunt de părere că victimele nu apelează la autorități pentru că le este rușine și pentru că nu au unde să locuiască.
  • Barometrul violenței de gen își propune să ofere un instrument util pentru instituțiile publice care sunt însărcinate cu elaborarea politicilor și instrumentelor pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, actorii politici care doresc să înțeleagă fenomenul și să contribuie la promovarea unei agende politice corespunzătoare, ONG-urile care activează în domeniu și pentru spațiul academic (atât pentru procesul de predare cât și pentru partea de cercetare, mai ales prin baza de date care va fi disponibilă cu acces liber pe site-ul Centrului FILIA).  
  • Aceasta este prima cercetare care analizează violența împotriva femeilor din perspectiva inegalităților structurale de gen, care subliniază caracterul sistemic al fenomenului și nevoia de a acționa asupra tuturor factorilor care (re)produc aceste violențe. Violența împotriva femeilor este o discriminare de gen și provine din lipsa drepturilor egale și a reprezentării. Așadar, trebuie analizată și tratată într-o perspectivă intersecțională.