Voluntar pentru Cetățenie Activă. Conștientizarea și exercitarea drepturilor civile

Proiectul ”Voluntar pentru cetățenie activă. Conștientizarea și exercitarea drepturilor civile” este derulat de către CENTRUL DE SUPORT ȘI FORMARE PENTRU DEZVOLTAREA UNEI SOCIETĂȚI ECHITABILE în parteneriat cu FILIA și are ca obiectiv atragerea a cel puțin 15 voluntari și 15 membri noi care vor susține acțiunile ONG-ului CENFORM în vederea conștientizării membrilor societății românesti cu privire la drepturile civile ce le sunt garantate prin lege și exercitarea lor în limitele și spiritul legii.

Ca activități, amintim o campanie de promovare a cetățeniei active, crearea unei comunități online de 150 de voluntari diseminatori pentru campanie, 4 seminarii cu Politia și profesorii, un ghid pentru cetățenie activă, un curs recruter de voluntari livrat către 50 de persoane din ONG.

Prin proiect se vor conștientiza drepturile civile la nivelul societății și se va încuraja exercitarea lor în sensul implicării active și prevenirii abuzurilor atât a persoanelor fizice asupra altor persoane fizice cât și a instituțiilor statului.

Mai multe detalii, pe pagina proiectului – http://cenform.ro/project/voluntar-pentru-cetatenie-activa-2/ si pe pagina de Facebook – https://www.facebook.com/CENFORM?fref=ts