TRUST: Tineri Responsabili pentru Universități Sigure și Echitabile

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Ce este discriminarea?

❓ Ce este discriminarea şi cum se manifestă❓

În România, discriminarea se definește ca deosebire, excludere, restricție sau preferință pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată etc. (potrivit legii nr. 324 din 14 iulie 2006).

Deci, prin discriminare înțelegem norme, legi, practici sociale, limbaj, reguli care oferă un tratament inegal unei persoane sau unui grup, în funcție de diferite caracteristici sociale.  

Primul pas în combaterea discriminării este conștientizarea ei. Există mai multe forme în care ea se manifestă:
📍 directă: o persoană este tratată într-un mod mai puțin favorabil decât o altă persoană aflată într-o situație comparabilă.
📍 indirectă: o practică aparent neutră dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute de legislația în vigoare.
📍 multiplă: o persoană sau un grup de persoane sunt tratate diferențiat, într-o situație egală, pe baza a două sau a mai multor criterii de discriminare, cumulativ.
📍 structurală: slabă reprezentare în diferite domenii.
📍 instituțională: apare în cadrul unei organizații, dincolo de prejudecãțile individuale existente sau nu printre membrii acesteia.

Autoritatea responsabilă este CNCD (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării), unde poți afla mai multe informații sigure sau poți depune o sesizare în cazul în care ai fost discriminat/ă.

_____________________________
Proiectul „TRUST: Tineri responsabili pentru Universități Sigure și Echitabile” este derulat de Centrul FILIA în parteneriat cu ANOSR și Universitatea din Pitești și beneficiază de finanțare prin Active Citizens Fund – Romania, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestei postări nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

#haide#ActiveCitizensFund#activecitizens#EEAandNorwayGrants#acfromania