TRUST: Tineri Responsabili pentru Universități Sigure și Echitabile

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Ce este discriminarea de gen?

Ce este discriminarea de gen❓

Atunci când vorbim despre discriminare, folosim termenul „gen”. În timp ce „sex” se referă mai degrabă la dimensiunea biologică, genul implică roluri, responsabilităţi, constrângeri şi privilegii atribuite sau impuse unei persoane într-o anumită cultură, ele schimbându-se în funcție de societate și perioadă.

📌 Discriminarea de gen presupune orice excludere, restricție ori preferință pe baza genului unei persoane care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. De aceea, egalitatea de gen urmărește crearea unei societăţi cu aceleaşi oportunităţi, drepturi şi obligaţii pentru orice persoană, indiferent de gen.

Cum apare acest tip de discriminare❓

📌 Cauzele apariției discriminării de gen cuprind lipsa educației și a unor legi sensibile la gen, instituții sociale care perpetuează roluri de gen, culturile toxice la locul de muncă sau felul în care o anume societate privește rolurile de gen.

📌 Câteva efecte ale discriminării sunt violența fizică, sexuală (viol, abuz sau hărțuire) sau psihologică pe care o produce. Totodată, menționăm reticențele în angajare, diferențele în salarizare sau hărțuirea din partea superiorilor, precum și problemele de sănătate în rândul victimelor (anxietate, depresie, răni fizice, presiune socială etc.).

📌 Prejudecățile cu privire la gen nu se bazează pe criterii logice sau științifice, ci se nasc cel mai frecvent din ignoranță, frică sau din obiceiuri culturale. Cu toate acestea, faptul că societatea dictează atitudini faţă de gen înseamnă şi că ele se pot modifica în așa fel încât să contureze o societate mai echitabilă.
_____________________________
Proiectul „TRUST: Tineri responsabili pentru Universități Sigure și Echitabile” este derulat de Centrul FILIA în parteneriat cu ANOSR și Universitatea din Pitești și beneficiază de finanțare prin Active Citizens Fund – Romania de către Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

#haide#ActiveCitizensFund#activecitizens#EEAandNorwayGrants#acfromania