Seminar „Discriminarea tinerilor și tinerelor în accesul pe piața muncii și la locul de muncă”

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”

Cod proiect: 131707; Titlu proiect: „Șanse Egale pentru Femei Active – Ș.E.F.A.”; Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”;

Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”

                                                                 INVITAȚIE

Centrul FILIA, în parteneriat cu Romano ButiQ și K Consulting Management and Coordination, organizează Seminarul „Discriminarea tinerilor și tinerelor în accesul pe piața muncii și la locul de muncă”, ce are loc în cadrul proiectului Ș.E.F.A. – Șanse Egale pentru Femei Active (ID proiect 131707), cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În România, rata șomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani este de 24%, depășind media europeană de 22,4%. Acest lucru face ca tinerii să reprezinte o categorie vulnerabilă în ceea ce privește accesul pe piața muncii, confruntându-se cu diferite probleme privind participarea pe piața muncii și fiind expuși fenomenului de discriminare.

Cu toate acestea, subiectul discriminării în rândul tinerilor este foarte rar abordat și adresat în cadrul discuțiilor și strategiilor privind integrarea acestora pe piața muncii. Mai mult, la nivelul percepției generale, conform datelor oferite de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, tinerii sunt considerați categoria socială căreia îi este cel mai ușor să angajeze, 61% dintre respondenți declarând că tinerii se angajează cel mai ușor, fapt contrazis de statisticile privind șomajul în rândul acestora.

Însă tinerii nu sunt discriminați doar pe criteriul vârstă, ci și în funcție de alte identități pe care aceștia le dețin, cum ar fi gen, etnie, dizabilitate etc, confruntându-se uneori cu discriminare multiplă. În acest context, ne propunem să analizăm împreună modul în care diferite tipuri de discriminare se suprapun și adâncesc obstacolele întalnite în accesul și participare pe piața muncii a tinerilor (dificultăți la angajare cauzate de lipsa de experiență, angajarea pe salariu minim, exploatarea în muncă).

Vă așteptăm alături de noi, pe 15 octombrie, începând cu ora 10:00, la Clubul Țăranului, Str. Monetăriei, nr. 3, Sector 1, București (zona Piața Victoriei). Experiența dumneavoastră ne va ajuta să înțelegem care sunt problemele pe care tinerele și tinerii le întâlnesc atât în accesul pe piața muncii, cât și la locul de muncă și să identificăm împreună soluțiile pentru combaterea tuturor formelor de discriminare.

Vă rugăm să confirmați participarea la adresa de mail office@centrulfilia.ro pâna pe data de 13 octombrie 2015. Pentru informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați la adresa de email menționată sau la numărul de telefon 021 313 80 24.