Scrisoare deschisă referitoare la formarea experților în egalitate de șanse

În atenția domnului Preşedinte Klaus Iohannis,

În atenția doamnei Prim Ministră Viorica Dăncilă,

În atenția doamnei Secretar de Stat Grațiela Drăghici, președinta ANES,

SCRISOARE DESCHISĂ

Considerăm că preocupările manifestate de cele mai înalte instituții din România pentru domeniul egalității de șanse între femei și bărbați reprezintă o etapă importantă pentru dinamica acestui domeniu esențial pentru consolidarea democrației și sperăm ca angajamentul Președinției și al Guvernului României să contribuie la implementarea reală a politicilor publice pentru asigurarea egalității de gen.

Prin prezenta scrisoare solicităm asigurarea unui cadru legal și instituțional puternic care să garanteze formarea experților în egalitate de șanse în conformitate cu standardele europene, cadru care nu se poate realiza fără consultarea mediului academic și asociativ specializat în domeniu. Dorim promovarea reală și competentă a principiului egalității de șanse și al egalității de gen în spațiul politic și social din România.

Egalitatea între femei și bărbați este un principiu fundamental al Uniunii Europene, recunoscut în tratatele europene începând cu Tratatul de la Roma din 1957 precum și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. De asemenea, atât la nivel academic, cât și la nivel politic, egalitatea de gen este considerată un indicator al calității culturii democratice, devenind un reper tot mai frecvent în măsurarea și evaluarea regimurilor democratice. Introdus în România în cadrul procesului de aderare la UE, principiul egalității de șanse între femei și bărbați a cunoscut o evoluție fluctuantă și greoaie. Fără a intra în detalii, amintim, totuși, că în clasamentul european al egalității de gen România s-a situat pe locul 26 din 28 în 2017 (pe baza datelor culese în 2015,) cu un indice de 52,4, față de media europeană de 66,2 (Gender Equality Index).

Pe de altă parte, pornind de la experiența și expertiza pe care o avem, vă semnalăm câteva aspecte pe care le considerăm esențiale şi care pot face diferenţa între o abordare formală (pe hârtie) a problematicii egalităţii de gen şi una substanţială, menită să îmbunătăţească în mod real viaţa femeilor şi a bărbaţilor din România și să asigure dreptatea de gen.

Specialiștii din domeniile egalității de șanse și ai egalității de gen (care în România se formează deja de 20 de ani) reprezintă unul din actorii esențiali pentru elaborarea și punerea în aplicare a unor politici publice consistente, de aceea salutăm inițiativa privind crearea unor poziții de experți și intenția formării acestora. Considerăm astfel că ar fi oportun, în conformitate și cu ultimele modificări ale Legii 202/2002 și cu Strategia Națională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, să fie introdusă în COR o nouă ocupație care să se numească „expert în egalitate de gen”, pentru a da mai multă legitimitate acestei expertize și a transmite un semnal consistent referitor la problematica egalității de gen.

Pentru a evita însă noi forme fără fond, precum și unele situații, în opinia noastră, inacceptabile- precum formarea a 4.000 de experți și tehnicieni în egalitate de șanse în cadrul proiectului START (nici până în acest moment nu este disponibilă informația privind ”formatorii”, conținutul cursurilor și numele cursanților deși au fost făcute solicitări în acest sens), vă rugăm să luați în considerare necesitatea unei reglementări serioase a modului în care se va asigura formarea viitorilor experți. Standardul ocupațional și formarea experților din proiectul START au fost făcute fără consultarea specialiștilor, respectiv a reprezentanților din mediul academic care, prin crearea de programe de master, centre de cercetare și publicații pe această temă, dispun de o experiență și expertiză în domeniu recunoscute la nivel internațional. Precizăm că în acest moment funcționează două programe de master în acest domeniu: masteratul „Politici, gen și minorități” din cadrul Facultății de Științe Politice, Școala Națională de Științe Politice și Administrative (încă din 1998) și masteratul „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” (din anul 2011) din cadrul Facultății de Științe Politice, Universitatea din București (atașat masterului european E.G.A.L.E.S.). De asemenea, în principalele centre universitare din țară (București, Cluj, Iași, Timișoara) au fost dezvoltate numeroase cursuri și cercetări în domeniul studiilor de gen. Pe lângă spațiul academic, mediul asociativ este de asemenea reprezentat de numeroase ONG-uri recunoscute în domeniul egalității de gen, cu experiență practică extrem de valoroasă, indispensabilă unei înțelegeri nuanțate și complexe a problematicilor din domeniu.

Mai mult, considerăm că standardul ocupațional actual (http://www.anc.edu.ro/uploads/SO/Expert%20in%20egalitate%20de%20sanse.pdf) ar trebui modificat, acesta cuprinzând mai degrabă elemente de competență „în domeniul serviciilor publice și sociale” (destul de vag) sau legate de violența domestică și trafic de persoane. Subliniem că discriminările la locul de muncă nu țin cont de aspecte precum dizabilitățile, etnia, religia sau orientarea sexuală. De asemenea, în sfera competențelor, accentul este pus pe cele practice, fără o cerință minimală de cunoaștere a principalelor concepte teoretice din domeniu de care un astfel de expert are nevoie în activitatea sa zilnică.

Considerăm că este necesară o consultare a specialiștilor existenți pentru a găsi cele mai bune soluții în ceea ce privește formarea celor care vor avea ca domeniu de activitate asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen.

Considerăm, de asemenea, că pentru anumite poziții (mai ales în instituțiile publice centrale și locale însărcinate cu implementarea principiului european gender mainstreaming) este necesar să fie impusă diploma de master în domeniu ca o condiție de angajare, ori o experiență de cel puțin 3 ani într-o organizație nonguvernamentală care a implementat proiecte în domeniul egalității de gen sau s-a ocupat de cercetare în domeniu.

Cerem corelarea standardului cu specializările enunțate, oferindu-ne sprijinul în acest sens. Vă propunem inițierea unui grup de lucru pentru discutarea metodologiei implementării acestor aspecte și pentru identificarea, împreună cu autoritățile în domeniu, a celor mai potrivite soluții.

Dorim să se evite impostura și amatorismul, precum și neglijarea și delegitimarea expertizei și a politicilor legate de egalitatea de gen prin asigurarea unei „specializări” formale, și nu prin cunoștințe și competențe reale în acest domeniu. Considerăm că formarea altor câteva mii de experți în cadrul programelor care nu respectă standardele de calitate europene ar ajuta, poate, la a raporta îndeplinirea unor indicatori cantitativi, fără însă ca actorii publici să înțeleagă cauzele și formele discriminării de gen, nici politicile publice necesare contracarării acestora. Lipsa unei expertize reale nu va conduce decât la incapacitatea instituțiilor publice și a decidenților politici de a elabora și, mai ales, de a implementa politici publice eficiente și sustenabile.

Credem că trebuie să avem un obiectiv comun: egalitatea de șanse și egalitatea de gen în spațiul politic și social din România. De aceea, vă rugăm să acordați toată atenția, în acest moment, asigurării unui cadru legal și instituțional care să garanteze formarea unor experți în conformitate cu standardele europene.

Vă mulțumim încă o dată pentru angajamentul politic în domeniul egalității de șanse și al egalității de gen și vă asigurăm de întregul nostru sprijin, prin oferirea unei expertize în acest sens.

Semnatari

Semnatarii prezentei scrisori sunt specialiști de studii de gen și egalitate de șanse din mediul academic și asociativ din România. Aceștia își aduc contribuția, printre altele, la promovarea reală a principiului egalității de șanse și al egalității de gen în spațiul academic și social din România. Enumerăm câteva dintre programele de formare, centrele de cercetare și rețelele de ONG-uri implicate în asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați:

 • Programul de master Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi European, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București;
 • Programul de master Politici, Gen şi Minorităţi, Facultatea de Științe Politice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative;
 • Programul de master Jurnalism politic, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București;
 • Programul de master Comunicare de afaceri în limba engleză, Academia de Studii Economice din București;
 • Programul de master Mass-Media, Dezvoltare, Societate, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București;
 • Programul de master Studii franceze și francofone, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București;
 • Programul de master Studii culturale britanice, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București;
 • Centrul pentru politicile egalităţii de şanse, Universitatea din București;
 • Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale, Universitatea din București;
 • Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor
 • Rețeaua Rupem tăcerea
 • Coaliția pentru egalitate de gen

Semnează, în ordine alfabetică:

ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE:

 1. Asociația Centrul FILIA
 2. Asociația E-Romnja (Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome)
 3. Asociația Femeilor Împotriva Violenței-ARTEMIS
 4. Asociația Front
 5. Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen – A.L.E.G.
 6. Asociația MozaiQ LGBT
 7. Asociația pentru Promovarea Femeii din România
 8. Asociația Psihosfera
 9. Asociatia Romanian Women’s Lobby
 10. Asociația Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință
 11. Asociația SPICC
 12. Asociația Transcena
 13. Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri (CICIA)
 14. Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS)
 15. Fundația ”Alături de Voi” România
 16. Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate
 17. Societatea de Analize Feministe ANA

REPREZENTANȚI AI MEDIULUI ACADEMIC, SPECIALIȘTI, SIMPATIZANȚI:

 1. Alina ANGHEL
 2. Alina AVĂDANEI
 3. Dr. Lidia AVĂDANEI
 4. Prof. univ. dr. Ionela BĂLUȚĂ
 5. Conf. univ. dr. Oana BĂLUȚĂ
 6. Lect. univ. dr. Felicia BEJAN
 7. Dr Ioana BORZA
 8. Dr. Andreea BRAGĂ
 9. Dr. Alice NĂSTASE BUCIUTA
 10. Conf. univ. dr. Anca DOHOTARIU
 11. Lect. univ. dr. Alina DRAGOLEA
 12. Daniela DRĂGHICI
 13. Drd. Ioana DUMITRESCU
 14. Drd. Denisa FOCARU
 15. Prof.univ.dr. Daniela ROVENTA-FRUMUȘANI
 16. Lect. univ. dr. Réka GEAMBAȘU
 17. Prof. dr. Georgeta GHEBREA
 18. Dr. Carmen GHEORGHE
 19. Conf. univ. dr. Luciana Alexandra GHICA
 20. Conf. univ. dr. Laura GRÜNBERG
 21. Dr. Luciana JINGA
 22. Lect.univ.dr. Éva LÁSZLÓ
 23. Nicoleta LEPĂDATU
 24. Dr. Mara MARGINEAN
 25. Conf. univ. dr. Roxana MARINESCU
 26. Prof. univ. dr. Mihaela MIROIU
 27. Drd. Emil MOISE
 28. Dr. Andreea MOLOCEA
 29. Dr. Larissa LUICĂ
 30. Dr. Tudorina MIHAI
 31. Lect. univ. dr. Diana NEAGA
 32. Dr. Simona NECULA
 33. Dr. Ovidiu ANEMȚOAICEI
 34. Lect. univ. Dr. Ana-Maria PALIMARIU
 35. Dr. Miruna PANTEL
 36. Conf. univ. dr. Camil PÂRVU
 37. Lect. univ. dr. Ana PANTEA
 38. Lect. univ. dr. Gyöngyi PÁSZTOR
 39. Prof.univ.dr. Mihai PĂUNESCU
 40. Dr. Cristina RĂDOI
 41. Prof. univ. dr. Cosima RUGHINIȘ
 42. Dr. Liliana Herrera SALDANA
 43. MA Iulia SIMA
 44. Irina SORESCU
 45. Drd. Alexandru Daniel STAN
 46. Lect. univ. dr. Mihaela STĂNICĂ
 47. Conf. univ. dr. Romina SURUGIU
 48. Lect.univ.dr. Adriana ȘTEFĂNEL
 49. Conf.univ. dr. Doina Olga ȘTEFĂNESCU
 50. Lect. univ. dr. Petruța TEAMPĂU
 51. Vlad VISKI
 52. Ilona VOICU
 53. Drd. Andreea VOINA
 54. Drd. Ruxandra Fatma YILMAZ

Ca urmare a transmiterii scrisorii, s-au alăturat demersului nostru:

 1. MA Andreea Cristiana Rusu
 2. Dr. Cătălina-Daniela RĂDUCU