Ziua internațională de acțiune pentru sănătatea femeilor

Mai multe asociații cer guvernanților să asigure femeilor dreptul la sănătate sexuală și reproductivă

La inițiativa ACTEDO, mai multe asociații au adresat miniștrilor Educației, Sănătății și MAE o scrisoare deschisăprin care solicită să fie luate o serie de măsuri care să asigure femeilor un acces mai bun la servicii de sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv planificare familială, informare și educație și să integreze sănătatea reproductivă în programe și strategii naționale.

Măsurile care li se solicită ministerelor sunt:

– Să reafirme sănătatea și drepturile sexuale și reproductive ca drepturi umane fundamentale, cruciale în realizarea dezvoltării durabile în dimensiunile ei sociale, economice și de mediu;

– Să facă demersurile necesare pentru asigurarea accesului universal la servicii de informare privind sănătatea sexuală și reproductivă, în special în rândul tinerilor, prin introducerea materiei „Educație pentru Sănătate” în curriculum-ul obligatoriu și trunchiul comun de studiu;

– Să mențină un dialog deschis cu societatea civilă și asociațiile non-guvernamentale cu expertiză în aria sănătății și drepturilor sexuale și reproductive, creând un consiliu consultativ pe tema educației sexuale în școli;

– Să incorporeze Programul de Acțiune al Conferinței Internaționale despre Populație și Dezvoltare, Platforma de Acțiune de la Beijing, precum și toate documentele oficiale rezultate în urma celor 20 de ani de analize în Agenda post-2015 a ONU și în programele și politicile naționale.

– Să se asigure că drepturile femeilor și fetelor și ale tinerilor în general reprezintă o prioritate în Agenda post-2015, inclusiv Declarația Politică, Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă și Mecanismele de Follow-up;

– Să facă o prioritate din colectarea de date segmentate pe criteriul sexului, vârstei, orientării sexuale și identității de gen, al dizabilității, locației, venitului, locului de rezidență (urban sau rural) și al altor variabile, pentru a asigura o analiză mai eficientă și realistă a problemelor și progreselor înregistrate în domeniul sănătății sexuale și reproductive.

În scrisoare se amintește faptul că Comitetul ONU pentru drepturi economice, sociale și culturale a recomandatGuvernului român să introducă educația sexuală obligatorie în școli, să faciliteze accesul adolescentelor la avorturi și să reducă numărul de medici care refuză să execute avorturi.

Cu toate acestea, statisticile arată că România mai are un traseu lung de parcurs până la realizarea acestor obiective: 69% dintre femeile cu vârste cuprinse între 15 și 49 ani utilizează o formă de contracepție, iar doar 53% utilizează metode moderne de contracepție. De asemenea, dintre femeile din intervalul de vârstă menționat anterior, 12% declară că nevoia lor de contracepție nu este satisfăcută. Îngrijorător este și numărul ridicat de sarcini în rândul adolescentelor: România ocupă prima poziție în UE la numărul de fete sub 15 ani care devin mame și locul doi privind sarcinile în rândul adolescentelor cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani.

Scrisoarea este semnată de:

Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului – ACTEDO

Societatea de Analize Feministe – AnA

Asociația E-Romnja – Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome

Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE

Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen – A.L.E.G.

Asociația VIVAD

Asociația FRONT

Asociația Pas Alternativ

Asociația Psihosfera Brașov

Centrul FILIA

Asociația EMA

Asociația Transcena

Asociația Atena-Delphi

28 mai este Ziua Internațională de Acțiune pentru Sănătatea Femeilor, prilej pentru abordarea problemelor de sănătate și drepturi sexuale și reproductive cu care se confruntă femeile și fetele din întreaga lume. Pentru mai multe informații despre Ziua de Acțiune, vizitați www.may28.org

Varianta completă a scrisorii: 28 Mai_scrisoare oficiala drepturi sexuale