Sănătate reproductivă și drepturi sexuale în România

 Drepturi sexuale și reproductive

Sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor este legată de mai multe drepturi ale omului. Articolele de mai jos descriu drepturi ale omului care au legătura cu sănătatea sexuală și reproductivă.

Articolul 1: Dreptul la egalitate, protecţie egală în faţa legii şi eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe sex, sexualitate şi gen sau pe oricare alt criteriu.

 • O femeie nu poate fi refuzată de la acordarea unui consult ginecologic pentru simplul fapt că este infectată cu HIV, este de etnie romă sau are o dizabilitate etc. 

Articolul 2: Dreptul la participare al tuturor persoanelor, indiferent de sex, sexualitate sau gen. Fiecare este îndreptăţit să influenţeze deciziile asupra aspectelor care afectează direct sănătatea şi bunăstarea lui.

 • Căsătoria are loc numai cu acordul liber exprimat al ambilor parteneri. Atât femeia, cât şi bărbatul au drepturi egale ca soţi, inclusiv în ceea ce priveşte creşterea şi educarea copiilor lor.

Articolul 3: Dreptul la viaţă, libertate, securitatea persoanei şi integritate corporală. Serviciile medicale pentru femei nu trebuie să se bazeze pe nici un fel de alte considerente decât asigurarea bunăstării ei şi nici o femeie nu trebuie obligată să aibă copii.

 • Căsătoria copiilor este intrarea unui copil în relaţii de cuplu cu o altă persoană (asemănătoare celor dintr-o relaţie de căsătorie) în urma deciziei părinţilor.

Articolul 4: Dreptul la intimitate Fiecare are dreptul de a nu fi victima interferenţelor subiective în intimitate proprie, inclusiv în cadrul accesului la servicii de sănătate reproducerii.

 • Informaţiile pe care le spune pacienta/pacientul unui medic cu ocazia consultului medical sunt confidenţiale. Ele nu pot fi transmise mai departe de către medic decât unui alt medic implicat sau altei instituţii implicată în tratarea pacientei respective/pcientului respectiv.
 • Şi adolescentele şi adolescenţii beneficiază de dreptul la confidenţialitate. Aceasta înseamnă că medicul nu ar trebui să spună mai departe ceea ce a discutat cu pacienta/pacientul, nici chiar părinţilor adolescentei respective/ adolescentului respectiv.

Articolul 5: Dreptul la autonomia personală şi la recunoaştere în faţa legii. Fiecare are dreptul să fie recunoscut în faţa deţii şi să ia decizii cu privire la viaţă lui, într-un mediu fără discriminare, violenţă sau abuz.

 • Fiecare dintre noi, femei sau bărbaţi, avem dreptul de a decide singuri când şi cu cine să avem relaţii sexuale. Hărţuirea sexuală şi violul sunt forme de violenţă sexuală pedepsite de lege.

Articolul 6: Dreptul la libertatea gândirii, opiniei şi exprimării; dreptul la asociere. Fiecare are dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie fără amestecul altor persoane. Pe de alta parte, fiecare are dreptul de a avea acces la servicii de sănătatea reproducerii fără interferenţe ale conştiinţei personale şi a religiei.

 • Accesul la servicii medicale pentru întrerupere de sarcină (avort) într-un stat laic trebuie să fie disponibil tot timpul, indiferent de sărbătorile religioase sau posturi.

Articolul 7: Dreptul la sănătate şi la beneficiile progresului ştiinţei.Fiecare are dreptul la servicii medicale de cea mai bună calitate posibilă, inclusiv totalitatea îngrijirilor în domeniul sănătăţii lor sexuale şi reproductive şi să se bucure de beneficiile progresului ştiinţei.

 • Orice femeie are dreptul la servicii medicale gratuite pe toată perioada sarcinii, la naștere și imediat după naștere.
 • O femeie care doreşte să efectueze o întrerupere de sarcină până la 14 săptămâni are dreptul să primească serviciul medical de avort la o instituţie medicală autorizată în acest sens. 
 • Dreptul la sănătate nu se referă doar la asistență medicală pentru afecțiunile noastre. Dreptul la sănătate include accesul la servicii care ne ajută să ne păstrămnivelul de sănătate şi să ne îmbunătăţim stareafizică, mentală şi socială.

Articolul 8: Dreptul la educaţie şi informare. Fiecare are dreptul la educaţie şi informare prezentate într-o manieră obiectivă, critică şi pluralistă.

 • Fiecare pacientă/pacient are dreptul de a primi toate informaţiile despre starea sa de sănătate, tratamentele şi intervenţiile medicale necesare, să fie informată/informat ce presupun acestea şi ce consecinţe au, dacă sunt sau nu acoperite de asigurarea de sănătate, etc.
 • Autorităţile statului au obligaţia să ia măsurile necesare pentru derularea în şcoli a unor programe de educaţie pentru sănătate, inclusiv educaţie sexuală pentru copii, în vederea prevenirii contactării bolilor cu transmitere sexuală şi a gravidităţii minorelor.

Articolul 9: Dreptul de a alege dacă să se căsătorească sau nu, să fondeze şi să planifice o familie şi de a decide dacă, când şi unde să aibă copii. Fiecare are dreptul să decidă liber şi responsabil dacă să se căsătorească sau să nu o facă şi să decidă dacă şi când să aibă copii.

 • Pentru prevenirea sarcinilor nedorite fiecare persoană are dreptul de a avea acces la informaţii şi mijloace contraceptive potrivite. În România, prezervativele, anticoncepţionalele şi alte mijloace contraceptive pot fi procurate fără reţetă din farmacii.
 • Persoanele care nu au venituri, elevele, studentele, persoanele care trăiesc în mediul rural beneficiază de contraceptive gratuite prin intermediul centrelor de planificare familială.
 • Conform Codului civil românesc, copiii care au împlinit 16 ani se pot căsători legal numai dacă există motive temeinice, au acordul părinţilor, un aviz medical şi permisiunea instanţei de tutelă.

Articolul 10: Dreptul de a trage la răspundere. Fiecare are dreptul la măsuri educative, legislative, judiciare şi de alt tip, eficiente, adecvate şi accesibile şi de a cere ca cei care au responsabilitatea de a garanta drepturile sexuale să fie traşi la răspundere pentru sarcinile care le revin.

 • Atunci când o femeie moare la naştere sau după naştere în condiţiile în care se află sub supraveghere medicală, autorităţile statului au obligaţia să investigheze cauza morţii, cine este responsabil şi să-l tragă la răspundere pe acesta

Mai multe informații despre SĂNĂTATE REPRODUCTIVĂ ȘI DREPTURI SEXUALE AICI. Material realizat în cadrul Programului În stare de bine, susținut de Kaufland România și implementat de FDSC.