Prezentarea proiectului “Rupem tăcerea despre violența sexuală”

Rupem tăcerea despre violența sexuală: întărirea capacității ONG-urilor de a integra violența sexuală pe agenda publică

De ce e nevoie de acest proiect? Proiectul a apărut din nevoia de a da un cadru structurat unor colaborări punctuale între organizații care promovează egalitatea de gen și acționează pentru prevenirea și combaterea violenței asupra femeilor, astfel încât violența sexuală să nu rămână un subiect tabu în spațiul public iar victimelor agresiunilor sexuale să le fie uşurat accesul la servicii de asistență.

Un studiu recent al Agenției pentru Drepturi Fundamentale al Uniunii Europene “Violența împotriva femeilor: în fiecare zi și în orice loc” arată că 6% dintre femeile din România au fost la un moment dat victimele unei agresiuni sexuale. Din păcate un număr foarte mic dintre aceste persoane ajung să beneficieze de ajutor specializat sau să reclame violențele către autorități. Diferența dintre ceea ce ajunge în statisticile poliției și viața de zi cu zi a femeilor, unde hărțuirile și agresiunile sexuale se apropie de cotidian, este învăluită în tăcere și acoperită de tabu-uri, prejudecăți și teamă. La această nevoie își propune să răspundă proiectul nostru.

Parteneri:

Parteneri români: Asociația Transcena, Institutul Est European pentru Sănătatea Reproducerii, Asociația Front, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asociația E-Romnja, Societatea de Analize Feministe AnA, Centrul Filia, Asociația Artemis. Colaborator: Fundația Sensiblu.

Partener extern: organizația Stigamot din Islanda.

Această organizație oferă servicii de consiliere victimelor violenței sexuale și promovează interesele acestora în Reijkiavik. Partenerul islandez va participa la două dintre întâlnirile tematice în România pentru a împărtăsi experiențe și strategii legate atât de servicii pentru victimă cât și de campanii de advocacy.

Finanţare: prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Valoarea totală a proiectului este de 43,409 Euro.

Durata: 15 Mai 2014- 15 Mai 2015.

Obiective principale: întărirea capacității rețelei de ONG-uri din domeniul combaterii violenței asupra femeiilor de a integra în agenda publică violența sexuală printr-o perspectivă de gen.

  • Creșterea dialogului între parteneri și agrearea unor priorități comune pe parcursul a 7 întâlniri tematice ce se concretizează într-o serie de 10 documente de advocacy ( 5 documente de poziție și 5 fact sheet); realizarea unui centru de resurse online adresat specialiștilor ce lucrează cu victime or grupuri vulnerabile, decidenți, mass-media și universități de profil.
  • Consolidarea capacității de advocacy prin promovarea unui mesaj comun rețelei în 5 evenimente locale și printr-un seminar la nivel central pe tema violenței sexuale.
  • Extinderea rețelei cu alte 5 organizații care lucrează cu persoane cu risc de victimizare sexuală.

Activități:

  • O serie de 7 întâlniri tematice cu participarea membrilor rețelei ce se vor desfășura în perioada iulie 2014 – aprilie 2015; ultima întâlnire fiind urmată de un seminar public.
  • Realizarea unui centru de resurse online va include informații despre servicii, exemple de bune practice, studii și cercetări precum și documentele proprii elaborate pe parcursul întâlnirilor tematice (5 documente de poziționare și 5 factsheet). Centrul se adresează specialiștilor ce lucrează cu victime or grupuri vulnerabile, decidenți, mass-media și universități de profil
  • O serie de 5 evenimente publice locale în orașele Iași, Târgu-Mureș, Cluj, Sibiu, București.

Calendarul întâlnirilor tematice:

Întâlnire 1. Violenţa sexuală din perspectivă de gen: forme de manifestare și grupuri de risc, Data:  24 iulie, Bucureşti

Întalnire 2.Reprezentări media ale violenţei sexuale: probleme și modele de bună practică

Data: August   22, Bucureşti

Întalnire 3. Bune practici în intervenţia pentru victimă, Data 17-18 Septembrie, Sibiu

Întalnire 4. Violența sexuală împotriva adulților și violența sexuală impotriva minorilor

Data: 17 Octobrie, Bucureşti

Întalnire 5.  Agrearea listei de priorități și a unor mecanisme de reacţie a rețelei, Data: 10 Noiembrie , Bucureşti

 Întalnire 6. Hărţuirea sexuală și violenţa sexuală în violența domestică Data: 15 decembrie, Bucuresti

 Întalnire 7–redactare Apel la acțiune privind violența sexuală: Data N/A