Finanțatori care au susțiunut activitatea Centrului FILIA pe parcursul anilor:

SEE Grants, Fondul pentru Organizaţii Neguvernamentale

MOULIN D’OR SRL (PAUL)

Open Society Institute

Fondul Social European, POSDRU

Feminist Review Trust

Ambasada Țărilor de Jos

Programul Tineret în Acțiune

Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare

Camera Deputaților

Ambasada SUA prin Programul Democracy Small Grants

PHARE Runda I în cadrul: Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European

Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Fundaţia pentru o Societate Deschisă – România