ACCESS: Advocacy, Capacitare și Consolidare pentru Egalitate în Sănătate și Siguranță

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

COMUNICAT DE PRESĂ

Timp de un an, 6 comunități dezavantajate din România vor implementa metodologii menite să crească accesul la sănătate și siguranță al femeilor

În cadrul unei conferințe de presă care a avut loc miercuri, 6 iulie, Centrul FILIA,  a prezentat principalele rezultate ale proiectului ACCESS – Advocacy, Capacitare, Consolidare pentru Egalitate în Sănătate și Siguranță, precum și soluțiile implementate pentru problemele identificate cu privire la accesul la servicii de sănătate și siguranță a femeilor vulnerabile. Printre acestea se numără două metodologii, una privind accesul la contracepție, monitorizare sarcină și servicii de screening și una privind intervenția coordonată a profesioniștilor în cazurile de violență domestică, care pot fi aplicate la nivel local. 

În cadrul proiectului ACCESS, Centrul FILIA a organizat 24 de evenimente de conștientizare și consultare cu 510 femei participante din 6 comunități dezavantajate (Valea Mare Pravăț, Aninoasa, Bughea de Jos, județul Argeș și Ion Roată, Munteni-Buzău și Borănești, județul Ialomița), prin care a contribuit la creșterea gradului de informare cu privire la drepturile lor la siguranță și sănătate reproductivă. De asemenea, Centrul FILIA a organizat alte 6 evenimente cu scopul creșterii mobilizării cetățenelor în acțiuni de advocacy local la care au participat 165 de femei, în urma cărora acestea și-au ales 38 de reprezentante care să participe la întâlnirile cu 16 reprezentanți ai autorităților locale, inclusiv primarii comunelor.

Proiectul ACCES propune soluții reale și aplicabile pentru îmbunătățirea intervenției autorităților locale și naționale în domeniul siguranței și sănătății femeilor, prin construirea unui sistem de colaborare între autoritățile locale și județene cu atribuții în domeniu și elaborarea unor exemple de bună practică care va putea fi replicat la nivel național.

Principalele declarații:

Andreea Rusu, directoarea executivă a Centrului FILIA:

Proiectul nostru nu își propune să schimbe lumea în doi ani, însă își propune ca prin colaborarea cu autorități locale și județene care au avut deschiderea și curiozitatea necesară să se înhame la acest drum, să construim împreună un exemplu de bună practică care va putea fi replicat la nivel național. Expertele Centrului FILIA au elaborat două metodologii,  una privind accesul la contracepție, monitorizare sarcină și servicii de screening și una privind intervenția coordonată a profesioniștilor în cazurile de violență domestică, care vor fi aplicate la nivel local.”

Adela Alexandru, responsabilă de organizare comunitară a relatat situația întâlnită în teren: “În munca la firul ierbii s-au conturat trei categorii principale de obstacole întâlnite de femei în accesarea serviciilor de sănătate și siguranță, și anume lipsa de informații privind pașii necesari pentru obținerea protecției în cazuri de violență domestică și încrederea scăzută în autorități, vulnerabilitatea economică și procesul birocratic greoi. Însă tocmai pentru că am înțeles foarte clar că marea majoritate a femeilor nu își cunosc drepturile și nici cine ce poate sa faca în materie de instituții și roluri, am organizat câte un training de advocacy în cele 6 comunități. Am discutat cu ele despre putere, despre metodele și instrumentele pe care le pot folosi pornind de la problemele identificate pentru a schimba politicile și practicile, pentru a modifica puțin raporturile de putere și pentru schimba atitudini și comportamente la nivel local.“

Iustinian Matei – (Șef Complex de Servicii Comunitare Câmpulung) DGASPC Argeș, a intervenit subliniind importanța finanțării corespunzătoare în asigurarea serviciilor de planning familial pentru a acoperi nevoile identificate la nivel comunitar al beneficiarilor, serviciul din Argeș reprezentând  un model de bună practică pentru alte județe.

Totodată, Adriana Ciucă, inspector din cadrul Compartimentul Analiză și Prevenire Criminalistică IPJ Argeș, a intervenit apoi, susținând importanța punerii la aceeași masă a actorilor cu atribuții în domeniul intervenției împotriva violenței domestice, precum și formarea acestora în ceea ce privește discriminarea și prejudecățile cu care se întâlnesc victimele violenței domestice.

Tot despre utilitatea abordării interinstituționale a proiectului a fost și intervenția doamnei Luminița Rătunzeanu, Șefa Serviciului de Asistență Socială pentru Persoane Adulte, DGASPC Ialomița. Aceasta a subliniat și importanța parteneriatului public-privat, mai ales colaborarea ONG-urilor în optimizarea serviciilor publice.

Totodată, Crina Șimon, mediatoare sanitară Primăria comunei Aninoasa, jud. Argeș, a amintit importanța combaterii  stereotipurilor de gen în combaterea violenței domestice în comunitatea în care lucrează.

Colaborarea cu instituțiile publice partenere în cadrul proiectului va continua în perioada următoare prin activitățile de monitorizare și watchdog ale Centrului FILIA.

Proiectul ACCESS: Advocacy, Capacitare și Consolidare pentru Egalitate în Sănătate și Siguranță este derulat de Centrul FILIA în parteneriat cu Rabea Movement Norway și beneficiază de finanțare prin Active Citizens Fund – România finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Persoană de contact:

Alexandra Dârlău, expertă comunicare, 0757050765, alexandra.darlau@centrulfilia.ro

—–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.