Căutăm cercetătoare sau cercetător

În cadrul proietului “Phenja – violența nu are culoare!”, implementat de Asociaţia E-Romnja, în parteneriat cu Centrul FILIA și Policy Center for Roma and Minorities, vom realiza o cercetare despre diferite forme de violență cu care se confruntă femei rome și nerome în București – Ferentari și Bacău – Valea Seacă. Prima parte a cercetării a fost realizată în Giurgiu în anul 2015 și poate fi consultata aici: Phenja-Suroritatea dintre femei împotriva violenței de gen.

Pentru a avea o abordare complexă și perspective diferite asupra problemelor întâlnite de femei rome și nerome din aceste comunități atunci când sunt victime ale violenței de gen, ne dorim să avem o echipă diversă de cercetare. Astfel, pentru cercetarea desfășurată în București-Ferentari ne dorim să mărim echipa cu o cercetătoare/ un cercetător.

Cercetarea se va desfășura în perioada iulie-septembrie 2016, în București.

Cerințe:

  • Experiență în cercetare calitativă.
  • Articole publicate în domeniul drepturilor femeilor, drepturilor minorității rome, egalității de gen, violenței împotriva femeilor.
  • O bună înțelegere a subiectului violentei împotriva femeilor.
  • Cunoaștere minimă a metodologiilor feministe.

Atribuțiile cercetătoarei/ cercetătorului:

  • Realizarea designului de cercetare împreună cu echipa de cercetare
  • Aplicarea metodelor de cercetare
  • Redactarea raportului de cercetare

Constituie avantaj:

  • Apartenența la etnia romă
  • Cunoșterea limbii romani

Persoanele interesate sunt rugate să transmită un CV și o scrisoare de intenție la adresa de email office@centrulfilia.ro până la data 25 iunie a.c. Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați la nr de tel. 021.3138024 sau pe email la office@centrulfilia.ro, persoană de contact Andreea Bragă.