Apel – Țineți campania BOR departe de spațiul școlar

15.01.2016

Asociația ACCEPT, Coaliția anti-discriminare, Coaliția pentru Egalitate de Gen, organizațiile LGBTI din România și partenerii acestora solicită Ministerului Educației Naționale și Inspectoratelor Școlare Județene să asigure respectarea legislației în vigoare privind interdicția desfășurării de activități de natură politică în cadrul liceelor din România. În opinia organizațiilor semnatare, colectarea de date cu caracter personal și de semnături în spațiu școlar în vederea modificării articolului 48 din Constituție este una de natură politică, întrucât scopul său este mobilizarea populației în vedere schimbării constituționale prin mecanisme politice. Mai mult, argumentele aduse în fața elevilor duc spre îndoctrinare religioasă și facilitează impunerea în spațiu școlar al punctului de vedere dogmatic al Bisericii Ortodoxe Române și al organizațiilor afiliate asupra orientării sexuale, homosexualității și familiei.

Asociația ACCEPT a primit în ultimele 48 de ore numeroase sesizări din partea elevilor și profesorilor din județele Botoșani, Bacău, Neamț și Timiș. În liceele unde aceștia învață sau predau au fost colectate semnături pentru modificarea articolului 48 din Constituția României, pentru a deservi Inițiativei legislative a cetățenilor privind restrângerea definiției familiei. Elevii, sub protecția anonimatului, au spus că uneori s-au simțit presați de colegi sau chiar de profesori să își arate în scris susținerea pentru modificarea articolului 48. O parte dintre aceștia reclamă limbajul homofob și registrul ostil al apelului pentru colectarea de semnături la clasă, pe parcursul orelor de curs. Demersul de colectare de semnături pentru modificarea definiției familiei în Constituție creează în spațiul școlar un mediu propice pentru discurs instigator la ură, și au ca țintă reală blamarea și stigmatizarea persoanelor LGBTI (lesbiene, gay, bisexuali, transgender,intersex).

Organizațiile semnatare subliniază că mediul ostil creat în spațiul școlar contribuie la marginalizarea elevilor LGBT, expunându-i la violență și diminuându-le accesul la educație de calitate. În fapt, se creează un mediu ostil pentru mai multe categorii de elevi, ceea ce crește riscul de hârțuire și discriminare pentru oricare dintre tinerii care fie protestează, fie refuză să semneze petiția la solicitarea profesorilor sau colegilor. Acest lucru se întâmplă în contextul în care Romania întâmpină deja provocări serioase în asigurarea unui climat de securitate și nediscriminare în școli. Conform raportului UNICEF Ascuns la vedere, realizat în 2014, 6 din 10 [1] adolescenți români au fost hărțuiți (bullyed) la școală, în timp ce 57%[2] dintre copii trăiesc stări emoționale de anxietate, retragere, nesiguranță şi încordare în mediu educațional, conform studiului sociologic național Abuzul și neglijarea copiilor, realizat de Salvați Copii România.

Din legislația educației reiese clar că școala nu este un spațiu destinat activităților de natură politică și îndoctrinare religioasă. Cadrele didactice nu pot deturna scopul orelor de curs folosind resurse școlilor și timpul elevilor pentru a strânge semnături pentru o activitate politică, cu atât mai puțin în condiții de presiune și hărțuire.

Conform legii nr. 1/2011 a educației naționale, Art. 3, „Principiile care guvernează învăţământul preuniversitar … sunt:… n)principiul libertăţii de gândire şi al independenţei faţă de ideologii, dogme religioase şi doctrine politice; și u)principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar direct al sistemului de învăţământ.”. În consecință, elevii nu pot fi implicați, în spațiul școlar și în timpul cursurilor școlare, în activități de natură politică.

Mai mult, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Art. 3, alin. (2), Conducerile unităţilor de învăţământ îşi fundamentează deciziile pe dialog și consultare… respectând dreptul la opinie al elevului…”. De asemenea, conform art. 4 din același regulament, „Unităţile de învăţământ se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor primari ai educaţiei şi a personalului din unitate.” Astfel, din articolele regulamentului școlar reiese și mai clar ca activitățile de natură politică și de promovare a unui punct de vedere dogmatic religios sunt interzise în incinta unităților de învățământ.

Organizațiile semnatare încurajează dezbaterea liberă și valorile democratice în școală. Dezbaterea democratică presupune discuții pe teme importante, ca cea de față, cu reprezentarea tuturor punctelor de vedere, într-un mediu sigur. În școala românească nu există o dezbatere reală asupra a ceea ce înseamnă familia, orientarea sexuală și homofobia, context în care această strângere de semnături, în sine ilegală, a degenerat în discurs instigator la ură și hărțuire.

Solicităm, în consecință, intervenția publică a Ministrului Educației Naționale Adrian Curaj, pentru a asigura neutralitatea și siguranța spațiului școlar prin respectarea legislației în vigoare. Avem, de asemenea, încredere, că majoritatea cadrelor didactice și a directorilor instituțiilor de învățământ respectă cu integritate normele legislative.

Pentru informații suplimentare, o puteți contacta pe Teodora Ion-Rotaru, PR și Comunicare, Asociația ACCEPT, la 0723503162, teodora@acceptromania.ro

Organizații semnatare:

Coaliția anti-discriminare

Coaliția pentru Egalitate de Gen

Asociația ACCEPT

ActiveWatch

Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE

Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice – ECPI

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitați – CEDCD

Centrul FILIA

Institutul pentru Politici Publice

Romani CRISS

Asociatia E-Romnja

Asociația Front

Asociaţia pentru Libertate şi Egalitate de Gen (A.L.E.G.)

Societatea de Analize Feministe AnA

Centrul pentru Inovare Publică

Asociația MozaiQ

TRANSform

Asociația Lindenfeld – Programul Campanie împotriva Homofobiei

[1]UNICEF, Ascuns la vedere, 2014, p 121 http://files.unicef.org/publications/files/Hidden_in_plain_sight_statistical_analysis_EN_3_Sept_2014.pdf

[2]Salvați Copiii România, Abuzul și neglijarea copiilor, 2015, p 52 http://www.salvaticopiii.ro/upload/p0002000100000002_Studiu%20-%20abuzul%20si%20neglijarea%20copiilor.pdf