Membră fondatoare, președintă de onoare și membră în Consiliul Director al Centrului FILIA, Mihaela Miroiu este cea care a pus bazele mișcării feministe după perioada comunistă. Contribuția ei în domeniu a fost deschizătoare de drumuri, nu numai la nivel academic, ci și la nivel de activism feminist.

Founding member, honorary president and member of the Board of Directors of the FILIA Center, Mihaela Miroiu is the one who laid the foundations of the feminist movement after the communist period. Her contribution in the field has been groundbreaking, not only at the academic level, but also at the level of feminist activism.