Seminar privind „Schimbul de Bune Practici în domeniul Politicilor Publice de Gen”

Centrul FILIA în parteneriat cu  Romano ButiQ și K Consulting Management and Coordination  organizează, vineri, 06. 11.2015, ora 10:00, la Clubul Țăranului Român (str. Monetăriei, nr. 3, sector 1, București)  Seminarul privind „Schimbul de Bune Practici în domeniul Politicilor Publice de Gen”. Seminarul  o  va avea ca invitata specială pe Doamna

Seminar “Discriminarea tinerilor și tinerelor în accesul pe piața muncii și la locul de muncă”

Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii” Cod proiect: 131707; Titlu proiect: „Șanse Egale pentru Femei Active – Ș.E.F.A.”; Axa prioritară 6 „Promovarea

Notă informare privind protecția datelor cu caracter personal

Asociatia Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen: FILIA este inregistrata ca operator de date cu caracter personal cu numarul 32183 din data de 08.07.2014 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal.   NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Conform cerintelor Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu