Voluntar pentru Cetățenie Activă. Conștientizarea și exercitarea drepturilor civile

Proiectul ”Voluntar pentru cetățenie activă. Conștientizarea și exercitarea drepturilor civile” este derulat de către CENTRUL DE SUPORT ȘI FORMARE PENTRU DEZVOLTAREA UNEI SOCIETĂȚI ECHITABILE în parteneriat cu FILIA și are ca obiectiv atragerea a cel puțin 15 voluntari și 15 membri noi care vor susține acțiunile ONG-ului CENFORM în vederea