Curs Competente Antreprenoriale

    Investeşte în oameni FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii” Proiectul „Șanse Egale pentru Femei Active – :Ș.E.F.A.” Femeile din Bucureşti şi judeţul Ilfov, care

Mai mult